Board of Directors

Board of Directors

Chairman : David Teng

 

Honorable Chairmen: Qiliang Chen,  Qixian Yu,  Tingsheng  Li

 

Vice-Chairmen:  Guoqiang Wu,   Kaijun Chen,  Hongxing Zhu, Zhe Wang, Nanning Xiao, Xinxiao Gao, Yong Li, Yaqun Wang,  Jianzhi Zhou, Guoqing Huang,  Xianbiao Yang, Zaiyuan Liu, Zhenyou Lan, Pingliang Jin,  Shaohong Chen,  Qijin Hong, Dongmei Han, Dewei Ju, Jianchun Chen

 

Executive Secretary

Helen Qian

Deputy Secretary-General:

Yubang Lai, Guanghuan Hou, Hailei Lin, Lu Wang

 

Executive  Directors

Fenglin, Xianda Chen, Meihuang Zhang, Yongke Yang, Huawei Su, Xiaomin Yang, Xiang Teng, Yan Wang, Linda Liu, Wei Gao, Meng Wang, Wei Gao, Shuolin Wang, Zhensheng Jin, Huisheng Huang, Laien Chen, Rao Tang, Jianlun Geng,  Nike Zhou, Junlin Zhu, Yuxi Chen, Simeng Zhao

 

u  SecretariatHelen Qian,  Christine Zhou

u Business Development Dept. :  Aaron Xiao  Hailei Lin

u Marketing Dept. :  Yubang Lai  Xiang Teng

u Tech & Info Dept. :  Jason Zhu  Yongke Yang

u Cultural Exchange Dept.:  Lu Wang  Qunli Li

u Membership Service : Guanghuan Hou  Yan Wang

u Legal Advisor : Xiaofeng Zheng

u Accoutant:  Shujing Zhang